Hotovosť

Prispôsobíme sa Vám

Platbu môžete realizovať buď v hotovosti na predajnom mieste, ktoré prijíma hotovostné platby alebo bezhotovostne formou prevodného príkazu alebo prostredníctvom priameho vkladu na účet vedený v TATRA BANKE – číslo účtu 2625796263/1100?, konštantný symbol 0558, variabilný symbol je číslo zmluvy alebo faktúry.

Zároveň Vám ponúkame možnosť uzatvorenia povinného zmluvného poistenia, ktoré realizujeme priamo na predajnom mieste za najvýhodnejších podmienok na trhu. Detailné informácie Vám poskytne náš pracovník.

© 2008 - 2024 Všetky práva vyhradené pre AUTO ADAM, s.r.o.
Created by MI:SU Design