Financovanie

Hotovostná platba

Vozidlo je možné vyplatiť v hotovosti ak celková cena vozidla nepresahuje sumu 5.000,- EUR (Zákon č.394/2012 Z.z. o obmedzení platieb v hotovosti). Po podpise kúpnej zmluvy a vyplatení v hotovosti si zákazník vozidlo prevezme od predajcu okamžite.

Leasing, autoúver

Vozidlá financujeme cez takmer všetky licencované slovenské leasingové spoločnosti. Financovať je možné všetky naše vozidlá bez obmedzenia roku výroby. Vozidlá je možné financovať aj spätne za určitých podmienok a za sprostredkovateľský poplatok vo výške 5% z úverovanej ceny bez DPH, ale minimálne 500,- EUR bez DPH. Bližšie informácie na tel. číslach predajcov.

Bezhotovostná platba

Vklad na účet

Vozidlo v celkovej hodnote nad 5.000,- EUR je možné vyplatiť len vkladom hotovosti na účet spoločnosti AUTO ADAM, s.r.o., alebo bezhotovostným bankovým prevodom (Zákon č.394/2012 Z.z. o obmedzení platieb v hotovosti). V prípade vkladu hotovosti na účet a po podpise kúpnej zmluvy si zákazník prevezme vozidlo od predajcu okamžite. V prípade bezhotovostnej platby z inej banky ako banky predajcu si zákazník vozidlo prevezme až po pripísaní platby na účet spoločnosti AUTO ADAM, s.r.o. (spravidla do 24 hodín). V prípade, že zákazník má účet v banke ČSOB, a.s., alebo v Tatrabanke, a.s., sa bezhotovostný prevod uskutoční ihneď, kde si zákazník môže prevziať vozidlo okamžite.

 

 

 

 

  Čo potrebujete ku schváleniu leasingu/autoúveru:

 

Fyzická osoba-nepodnikateľ

(súkromná osoba, zamestnanec):

Občiansky preukaz, vodičský preukaz (alebo platný cestovný pas), výplatné pásky za posledné 3 mesiace alebo výpisy z účtu za posledné 3 mesiace. Zamestnanec musí byť zamestnaný minimálne 3 mesiace, nesmie byť v skúšobnej alebo vo výpovednej lehote.

Fyzická osoba-nepodnikateľ

(zamestnanec zahraničnej firmy):

Občiansky preukaz, vodičský preukaz (alebo platný cestovný pas), pracovná zmluva v pôvodnom jazyku (nemusí byť preložená do slovenčiny) na dobu neurčitú (alebo aspoň raz predĺžená), výplatné pásky za posledné 3 mesiace a výpisy z účtu za posledné 3 mesiace. Zamestnanec musí byť zamestnaný minimálne 3 mesiace, nesmie byť v skúšobnej alebo vo výpovednej lehote.

Fyzická osoba-podnikateľ

(SZČO, živnostník):

Občiansky preukaz, vodičský preukaz (alebo platný cestovný pas), živnostenský list alebo koncesnú listinu, na základe ktorej osoba podniká, výpisy z účtu za posledné 3 mesiace alebo daňové priznanie za posledný rok. Osoba musí podnikať najmenej 6 mesiacov. V prípade fyzickej osoby-podnikateľa leasingové spoločnosti posudzujú pri schvaľovaní najmä jej obraty za dokladované obdobie.

Právnická osoba:

Občiansky preukaz konateľa, vodičský preukaz konateľa (alebo platný cestovný pas), výpis z obchodného registra nie starší ako 3 mesiace, daňové priznanie za posledný rok. V prípade, že osoba podniká najmenej 6 mesiacov a nemá ešte daňové priznanie, dokladuje výpisy z účtu za posledné 3 mesiace. V prípade právnickej osoby leasingové spoločnosti posudzujú najmä jej obraty za dokladované obdobie.

 

 

Protiúčet, protihodnota:

Ak máte staršie vozidlo, ktoré spĺňa podmienky kúpy spoločnosti AUTO ADAM, s.r.o., je možné ho u nás vymeniť formou protihodnoty za naše nové vozidlo. V takomto prípade vám predajca ponúkne najvyššiu možnú výkupnú hodnotu za vaše staršie auto. Potrebné doklady od vášho staršieho vozidla sú totožné ako pri výkupe vozidla v záložke VÝKUP VOZIDIEL.

© 2008 - 2023 Všetky práva vyhradené pre AUTO ADAM, s.r.o.
Created by MI:SU Design