Čo potrebujem ku kúpe?

Predaj súkromného vozidla

 • Dva platné osobné doklady:
  • prvý doklad – občiansky preukaz
  • druhý doklad – pas prípadne vodičský preukaz
 • splnomocnenie na prepis overené notárom
  • splnomocnenie na stiahnutie
 • technický preukaz (TP) od vozidla (pri starších TP aj osvedčenie o evidencii vozidla)
 • osvedčenie a protokol od poslednej STK
 • osvedčenie a protokol od poslednej Emisnej kontroly (ak automobil podlieha emisnej kontrole)
 • doklad o zaplatení povinného zmluvného poistenia minimálne na dobu 3 mesiace
 • všetky kľúče od vozidla

Nepovinné náležitosti:

 • štítky dodané od výrobcu ku kľúčom a k imobilizéru
 • kód od rádia (ak je kódovacie)
 • servisná kniha
 • návod na obsluhu
 • sezónne obutie

Predaj firemného vozidla

 • Dva platné osobné doklady:
  • prvý doklad – občiansky preukaz
  • druhý doklad – pas prípadne vodičský preukaz
 • overená kópia živnostenského listu (u právnických osôb overená kópia výpisu z Obchodného registra)
 • splnomocnenie na prepis podpísané majiteľom živnosti (pri právnických osobách podpísané konateľom/kona­teľmi) overené notárom
  • splnomocnenie na stiahnutie
 • technický preukaz (TP) od vozidla (pri starších TP aj osvedčenie o evidencii vozidla)
 • osvedčenie a protokol od poslednej STK
 • osvedčenie a protokol od poslednej Emisnej kontroly (ak automobil podlieha emisnej kontrole)
 • doklad o zaplatení povinného zmluvného poistenia minimálne na dobu 3 mesiace
 • všetky kľúče od vozidla

Nepovinné náležitosti:

 • štítky dodané od výrobcu ku kľúčom a k imobilizéru
 • kód od rádia (ak je kódovacie)
 • servisná kniha
 • návod na obsluhu
 • sezónne obutie

Pri nejasnostiach nás, prosím, kontaktujte.

© 2008 - 2022 Všetky práva vyhradené pre AUTO ADAM, s.r.o.
Created by MI:SU Design